Vorige week hebben wij ons, als Schrijver Stalinrichting, aangesloten bij het project ‘Salland Boert en Eet Bewust’.

Het doel van dit project is om voedselproducenten (boeren) en -consumenten dichter bij elkaar te brengen. Wist je dat in Nederland minder dan 1 procent van de beroepsbevolking als agrariër actief is? Én dat deze groep ervoor zorgt dat de andere 99% van de bevolking veilig en verantwoord voedsel heeft?

 

 

Wij vinden het daarom erg belangrijk dat het werk van de agrarisch ondernemer gewaardeerd wordt. ‘Salland Boert en Eet Bewust’ zorgt ervoor dat er betere contacten komen tussen boeren en burgers. Het gaat erom elkaars belevingswereld te leren begrijpen. De burger krijgt een beter beeld van de agrarische sector en de boer begrijpt vervolgens beter wat burgers belangrijk vinden. Meer informatie over dit mooie project? Kijk op www.sallandboerteneetbewust.nl

 

Een dag uit het leven van een koe

Zelf hebben wij ook een film laten maken over ‘het leven van een koe’. Ons doel was o.a. om de burger eens kennis te laten maken met het reilen en zeilen op het  melkveebedrijf. Het verhaal heeft niet specifiek betrekking op de boer zelf, maar wel op het leven van een koe op de boerderij.

Bij Schrijver stalinrichting staat dierwelzijn voorop. Wij willen boeren ondersteunen om verantwoord te ondernemen door ze de juiste producten aan te leveren.

Deel deze pagina